Liên hoan kết thúc năm 2014

06/03/2015 17:24

Hoa Việt tổ chức liên hoan cuối năm cho cán bộ nhân viên công ty.