Danh mục Cơ quan, tổ chức quốc tế

Cơ quan, tổ chức quốc tế về GMP

Tổ chức y tế thế giới (WHO)

  Website chính thức của Tổ chức Y tế thế giới

Cục dược và thiết bị y tế Nhật Bản

  Website chính thức Cục Dược và Thiết bị Y tế Nhật Bản

Liên minh Châu Âu - Lĩnh vực y tế

  Website chính thức của Liên minh châu Âu - Lĩnh vực Y tế

Tổ chức INCH - The International Conference On Harmonisation

  Website chính thức của tổ chức ICH

Hệ thống thanh tra dược phẩm PIC/S

  Website chính thức của Hệ thống thanh tra dược phẩm  Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ

  Website chính thức của Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ