Chuyên gia

Chuyên gia GMP EU

   Ông Jiri Moninec – CH Séc

 • Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế Kỹ thuật Dược ISPE – khu vực Séc và Slovakia

 • Huấn luyện viên GMP

 • Thành viên ủy ban Liên kết châu Âu

 • Kiểm toán viên GMP và ISO

 

 

Chuyên gia HVAC

    Ông Wang Zhao Ming - Trung Quốc

 •  Những năm 1980, tham gia dự án của Samsung, Motorola,...tại Thiên Tân, Trung Quốc

 • Sau đó, làm việc cho hãng sản xuất điều hòa Carrier tại Thiên Tân

 • Năm 1993, ông thành lập công ty Sản xuất điều hòa không khí

 • Năm 2015, ông được bổ nhiệm là Cố vấn cấp cao của Hoa Việt - Phụ trách thiết kế, kiểm tra hệ thống xử lý không khí trong phòng sạch

 

 

Chuyên gia dược phẩm

   Ông Gao Yun Gui - Chuyên gia cấp cao về Thiết bị Dược phẩm

 • Tốt nghiệp ngành Trung Y, Đại học Dược Quảng Tây

 • Sau đó, gia nhập Công ty Dược Quảng Tây và giữ chức vụ Bí thư Đảng Ủy

 • Năm 2003, thành lập công ty Haimai chuyên sản xuất-cung ứng Thiết bị Dược phẩm và giữ chức vụ Chủ tịch cho đến nay

 • Năm 2013, tham gia sáng lập Hoa Việt và là chuyên gia cao cấp về thiết bị dược phẩm cho công ty

 • Ông là người dày dạn kinh nghiệm về hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam trong nhiều năm

 

    Shi Hai Shui - Phụ trách chi nhánh Trung Quốc

 • Năm 1983, tham gia công ty Dược phẩm Liễu Châu - Công ty nhà nước lớn nhất tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

 • Năm 1990, công tác tại Sở Y tế tỉnh Quảng Tây

 • Năm 2003, tham gia sáng lập và điều hành công ty Haimai

 • Năm 2013, tham gia sáng lập Hoa Việt và Phụ trách điều hành chi nhánh công ty tại Trung Quốc