Danh mục Kiến thức phòng sạch GMP WHO

Yêu cầu về thiết bị phòng sạch và thi công phòng sạch nhà máy dược phẩm

Phòng sạch nhà máy dược phẩm được chia thành bốn cấp: A, B, C, D. Phòng sạch dược phẩm và khu vực sạch chủ yếu được kiểm soát lượng hạt bụi và vi sinh vật, đồng thời nhiệt độ, độ...

Thiết kế phòng sạch - Chọn lưu lượng khí cấp trong nhà máy dược phẩm

Việc vận hành hệ thống xử lý không khí của nhà máy dược phẩm là việc của nhân viên vận hành thiết lập hệ thống điều hòa không khí trong phòng sạch của nhà máy dược phẩm theo các thông số do chủ đầu...