Phòng thí nghiệm động vật

Phòng thí nghiệm động vật

(Ảnh: phòng thí nghiệm động vật)

Phương án xây dựng phòng thí nghiệm động vật bao gồm trang trí phòng thí nghiệm động vật thông thường và quy hoạch và thiết kế phòng thí nghiệm động vật sạch, thông thường bao gồm khu vực phía trước, khu vực chăn nuôi, phòng thí nghiệm động vật và khu vực phụ trợ.

1. Thiết kế bố trí phòng thí nghiệm động vật:

Cung cấp cho khách hàng những gợi ý chuyên môn, thiết kế kế hoạch bố trí sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm và yêu cầu sử dụng; Xác định số lượng quy cách chủng loại sản phẩm trong phòng thí nghiệm.

2. Thiết kế các vị trí điện nước có sẵn dự trữ:

Sau khi xác định bố trí mặt bằng, cung cấp bản vẽ vị trí điện nước, tạo điều kiện thuận lợi để thi công xây dựng công trình khách hàng chính xác.

3. Thiết kế hệ thống thông thoát khí:

Tham gia vào việc xây dựng hoặc cải tạo phòng thí nghiệm trong giai đoạn quy hoạch, và cử các kỹ sư chuyên nghiệp đến hiện trường để liên hệ với các nhân viên có liên quan, căn cứ theo số lượng thiết bị thông gió trong phòng thí nghiệm (ví dụ như tủ thông gió,chụp tích khí, chụp thoát khí…) để thiết kế phương án thông gió hoàn chỉnh, nội dung phương án bao gồm: vị trí và kích thước của giếng ống gió thải dự phòng sẵn trong tòa nhà, bố cục và quy cách kỹ thuật của đường ống. Đảm bảo tốc độ gió, lượng gió thải, tiếng ồn và các chỉ tiêu khác của các tải hệ thống thông gió đạt tiêu chuẩn quốc gia và không ảnh hưởng đến hệ thống điều hòa không khí, chữa cháy và chiếu sáng trong tòa nhà.

4. Thiết kế hệ thống đường ống dẫn khí:

Theo nhu cầu cấp khí của thí nghiệm, kết hợp với bố trí mặt bằng hiện trường, đưa ra phương án thiết kế hệ thống cấp khí, vừa đảm bảo độ tinh khiết của khí, vừa điều chỉnh chính xác áp suất và lưu lượng khí.

5. Thiết kế bảo vệ môi trường:

Cung cấp các giải pháp xử lý lọc khí thải chuyên nghiệp, để khí thải sản sinh ra trong thí nghiệm được giải quyết hiệu quả và đáp ứng các chỉ tiêu khí xả thải, bảo vệ môi trường.

6. Thiết kế cá tính sản phẩm:

Căn cứ theo quy trình thử nghiệm và yêu cầu đặc biệt của nhân viên, điều chỉnh cấu trúc và chức năng của sản phẩm, đồng thời thiết kế các sản phẩm cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu khác nhau của những khách hàng khác nhau.

7. Thiết kế các phương tiện an toàn:

Theo tiêu chuẩn quốc tế, các phương tiện an toàn như tủ an toàn, tủ thuốc, vòi phun khẩn cấp và bồn rửa mắt sơ cứu phải thiết kế cấu hình hợp lý trong phòng thí nghiệm.