Tư vấn và thi công HVAC

Tư vấn và thi công HVAC

HVAC là viết tắt của cụm từ Heating, Ventilating, and Air Conditioning (Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí) gọi chung là Hệ thống điều hòa không khí. Đây là bộ phận quan trọng nhất của công trình phòng sạch, đảm bảo cho các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sạch, nhiễm chéo – 5 vấn đề chính trong Phòng sạch.

Các hạng mục Hoa Việt cung cấp cho hệ thống HVAC bao gồm:

  • Tư vấn, thiết kế hệ thống HVAC
  • Lắp đặt thiết bị HVAC
  • Đo lường thông số đánh giá và Nghiệm thu