Thiết kế nhà máy GMP EU, PIC/S, WHO

Thiết kế nhà máy GMP EU, PIC/S, WHO

Bản thiết kế dự án cho nhà máy đạt chuẩn GMP là Tư liệu quan trọng nhất quyết định toàn bộ thành công của dự án. Chất lượng của bản thiết kế sẽ tác động tới các yếu tố chi phí, tiến độ và quan trọng hơn hết là khả năng đạt được các tiêu chuẩn của GMP trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị.

Do vậy, nếu gặp lỗi ở bước này, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều vấn đề trong việc phát hiện, điều chỉnh, thay thế và khắc phục những kết quả lệch chuẩn khi hoàn thiện các phần của công trình.

Chính vì vậy, những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế thâm niên, và đặc biệt hơn hết họ từng đảm trách các vị trí là thanh tra GMP - đến từ đội ngũ của Hoa Việt, sẽ giúp các khách hàng thực hiện được Bản thiết kế chuẩn mực, khai thác tối đa hiệu suất của dự án, đồng thời hạn chế được những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình vận hành, hoặc những lỗi thường gặp của các doanh nghiệp dược khi xin cấp giấy chứng nhận GMP.

Các sản phẩm thiết kế:

 Thiết kế concept

 Thiết kế cơ bản

 Thiết kế chi tiết