Phòng thí nghiệm tế bào

Phòng thí nghiệm tế bào

(Ảnh: phòng thí nghiệm tế bào)

Đối tượng nghiên cứu của công nghệ nuôi cấy mô tế bào không bình thường, nó là đơn vị sinh học có sức sống hoàn chỉnh nên khác với các công việc thí nghiệm thông thường khác là cần đảm bảo thao tác vô trùng để tránh ảnh hưởng của vi sinh vật và các yếu tố có hại khác.

 

Phòng thí nghiệm tế bào phải có khả năng thực hiện sáu khía cạnh công việc sau đây: thao tác vô trùng, ủ, chuẩn bị, làm sạch, xử lý tiêu độc khử trùng và bảo quản.

Các bộ phận trang trí của phòng thí nghiệm tế bào nên được bố trí trong mỗi phòng liên thông với nhau, riêng phòng thao tác vô trùng có thể được bố trí riêng biệt; nếu tất cả được đặt trong một phòng thí nghiệm lớn thì khu vực thao tác vô trùng và khu vực làm sạch, tiêu độc khử trùng phải được bố trí riêng biệt ở hai đầu và các khu vực chuẩn bị, bảo quản và ủ nằm giữa hai khu vực này.