Phòng thí nghiệm kiểm tra y tế

Phòng thí nghiệm kiểm tra y tế

(Ảnh: minh họa)

Việc trang trí và xây dựng các phòng thí nghiệm y tế chuyên nghiệp sẽ dựa trên quan điểm quản lý khoa học, quy hoạch xây dựng tiên tiến, bố trí phòng thí nghiệm hiện đại và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Trong quá trình phát triển những năm gần đây, chúng tôi đã hợp tác với nhiều phòng thí nghiệm về quy hoạch và xây dựng, tích lũy kinh nghiệm và quan điểm ​​của riêng mình. Việc thiết kế và lập kế hoạch trang trí phòng thí nghiệm y tế hợp lý chủ yếu được xem xét từ các khía cạnh sau đây:

Kế hoạch xây dựng tổng thể là phương châm hướng dẫn cơ bản cho thiết kế phòng thí nghiệm:

1. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ tổng thể của dự án xây dựng và phạm vi ngân sách sơ bộ;

2. Xác định chức năng và điều kiện quy trình công nghệ và quy mô;

3. Xác định nội dung của một số chỉ tiêu then chốt;

4. Làm tốt công tác thu thập tài liệu thiết kế, điều tra, nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm trong và ngoài nước về việc xây dựng các phòng thí nghiệm có tính chất, quy mô như nhau, lập kế hoạch, sổ nhiệm vụ phù hợp căn cứ theo điều kiện quy trình của phòng thí nghiệm và các tài liệu liên quan;

5. Sau khi mọi mặt công việc đã sẵn sàng, làm tốt công tác thiết kế kiến ​​trúc phòng thí nghiệm, tích hợp toàn diện các yêu cầu cơ bản của thiết kế xây dựng, kết hợp điều kiện thực tế đáp ứng các nội dung liên quan của phương án xây dựng trang trí phòng thí nghiệm.