Hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm

Hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm

Để thiết lập, vận hành và duy trì các dây chuyền sản xuất và hệ thống nhà máy theo tiêu chuẩn GMP đòi hỏi đội ngũ nhân sự từ tất cả các cấp cần am hiểu và thực hiện tốt các quy định của GMP theo từng vị trí của mình.

Hoa Việt cung cấp những khóa đào tạo ngắn hạn, được giảng dạy bởi các chuyên gia GMP đầu ngành dày dạn kinh nghiệm đến từ châu Âu.

Thời gian đào tạo: 18 ngày cho GMP EU, 2 ngày cho GMP WHO

Nội dung đào tạo:

    Tổng quan về GMP

    Hành vi, trang phục, vệ sinh, dọn dẹp trong phòng sạch

    Quản lý rủi ro chất lượng

    Giới thiệu về Hệ thống chất lượng dược phẩm

    Hệ thống tài liệu

    Sai lệch, OOS, OOT

    Hành động khắc phục và phòng ngừa

    Kiểm soát sự thay đổi

    Kiểm toán nội bộ và bên ngoài

 Thẩm định nhà cung cấp

 Khiếu nại, thu hồi, sản phẩm giả

 Đánh giá và thẩm định

 Dược phẩm vi sinh

 Thẩm định phương pháp phân tích, nghiên cứu về sự ổn định