Thi công dự án Phòng sạch

Thi công dự án Phòng sạch

Hoa Việt triển khai thi công các dự án Phòng sạch theo thiết kế một cách nghiêm ngặt, bao gồm các hạng mục:

  • Kết cấu panel
  • Hệ thống HVAC
  • Hệ thống điện
  • Sàn Epoxy
  • Lắp đặt các thiết bị phòng sạch (AHU, FFU, Passbox,…)
  • Hệ thống nước RO
  • Nghiệm thu phòng sạch