Ký kết hợp tác Hoa Việt (HVC) - G.M.Project tại Cộng Hòa Séc

07/10/2018 18:28

Năm 2018, Thỏa thuận hợp tác giữa Hoa Việt và G.M.Project được ký kết tại trụ sở của G.M.Project số 4 Janská, 746 01 Opava, Cộng hòa Séc.

Hai bên cam kết hợp tác toàn diện về đội ngũ chuyên gia, trang thiết bị trong các dự án xây dựng nhà máy dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP EU tại Việt Nam, bao gồm các giai đoạn từ Tư vấn, Thiết kế, Vận hành, Thẩm định và các thủ tục cho việc cấp giấy chứng nhận GMP EU tại các cơ quan quản lý dược phẩm của Châu Âu.

 

Tổng giám đốc Hoa Việt - ông Phạm Đông Anh và Giám đốc G.M.Project - ông Jiri Moninec