Giá trị Hoa Việt

Tầm nhìn     

Đơn vị hàng đầu về cung cấp công trình nhà máy dược phẩm, công trình phòng sạch đạt tiêu chuẩn GMP EU, PIC/S và WHO.

Sứ mệnh

Hoa Việt cam kết mang tới cho cộng đồng chất lượng công trình đạt tiêu chuẩn GMP 100%, với tiến độ vượt trội, nhằm hướng tới mục tiêu việc bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng trong sáng chế, chữa bệnh và sản xuất trong ngành y dược Việt Nam.

Hoa Việt luôn nỗ lực tạo ra chất lượng quốc tế tới Việt Nam với chi phí hợp lý nhất, nhờ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và giá thành thiết bị tốt nhất từ các đối tác chiến lược nước ngoài.

Hoa Việt không ngừng xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, ý thức làm việc kỷ luật và có trách nhiệm.

Giá trị cốt lõi

Sự hài lòng và hợp tác lâu dài của khách hàng tạo nên giá trị của Hoa Việt

Chữ TÍN trong mọi dịch vụ và thiết bị cung cấp, đảm bảo chất lượng cam kết cho các dự án công trình.

Phương châm làm việc: Uy tín, Hiệu quả, Trách nhiệm, Hợp tác lâu dài.

Chia sẻ trách nhiệm với xã hội.

 

Chiến lược phát triển

Phương châm “Phát triển bền vững” là kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động của Hoa Việt, đồng thời gắn liền Phát triển kinh tế với Trách nhiệm xã hội, môi tường.

Con người là chìa khóa của Thành công

Con người là tài sản lớn nhất của công ty Hoa Việt. Do vậy chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia, quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để công ty phát triển bền vững.

Uy tín - Công nghệ - Quản lý chất lượng là trụ cột Phát triển

Uy tín là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty Hoa Việt. Chúng tôi luôn ý thức nghiêm túc việc đạt được những cam kết đề ra với khách hàng. Bằng việc áp dụng công nghệ cập nhật và cách thức quản lý chất lượng nghiêm ngặt trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi kiểm soát tốt nhất các hoạt động công trình, chi phí thực hiện nhằm đạt tiến độ vượt trội và chất lượng hoàn thiện.

Nền tảng của sự bền vững

- Tôn vinh và giữ gìn đạo đức kinh doanh

- Khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động của Hoa Việt. Hoa Việt cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

- Tích cực góp phần vào sự phát triển của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe và môi trường cho con người.

Triết lý kinh doanh

Sự thành công của khách hàng là sự thành công của Hoa Việt.