Danh mục Kiến thức chung phòng sạch

17 nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm (PQS)

1. Hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm Hệ thống quản lý chất lượng dược phẩm (pharmaceutical quality systems -...

Tiêu chuẩn GMP EU là gì? Các thông tin đầy đủ nhất về EU GMP

EU-GMP là một tiêu chuẩn mà mọi doanh nghiệp Việt Nam đều hướng tới. Việc đạt được chứng nhận EU-GMP như tạo ra một con đường rộng mở đối với mọi doanh nghiệp...

Điểm khác biệt chính giữa kiểm soát môi trường  và phòng sạch

Phòng sạch và môi trường được kiểm soát được sử dụng giảm thiểu ô nhiễm trong công nghiệp. Chúng tôi sẽ thảo luận sự khác biệt chính giữa hai khái niệm trên. Khi nó...