Danh mục Công trình cấp 100

Công trình cho ống dẫn nước cấp 100: Đại học Hoa Trung

Tên công trình: Đại học khoa học kỹ thuật Hoa Trung, Vũ Hán Tên hạng mục: Công trình sạch không bụi điện tử Cấp độ sạch: 100 Tham số làm sạch: 3500 ≥ Số bụi cho phép lớn nhất/m3 ≥ 0, Số vi...