Danh mục Công trình cấp 100

Công trình cho ống dẫn nước cấp 100: Đại học Hoa Trung

Tên công trình : Đại học khoa học kỹ thuật Hoa Trung, Vũ Hán Tên hạng mục : Công trình sạch không bụi điện tử ...