Danh mục Công trình cho sản xuất dược phẩm

Công trình cho sx dược phẩm: Công ty Lai Phúc Đặc, Hồ Bắc

Tên công trình: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật sinh học Lai Phúc Đặc, Hồ Bắc Tên hạng mục: Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang mềm, dạng bột và dạng rắn Cấp độ sạch: 100.000 Thông số làm sạch: 3.500.000...