Danh mục Công trình cho sản xuất dược phẩm

Công trình cho sx dược phẩm: Công ty Lai Phúc Đặc, Hồ Bắc

Tên công trình : Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật sinh học Lai Phúc Đặc, Hồ Bắc Tên hạng mục : Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang mềm, dạng bột và dạng...