Danh mục Công trình phòng phẫu thuật

Công trình phòng phẫu thuật: Bệnh viện Phụ nữ

Tên công trình: Bệnh viện Phụ nữ Tên hạng mục: Công trình sạch phòng phẫu thuật Cấp độ sạch: 10.000 Kết cấu bảo vệ: Panel PS Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao...

Công trình phòng phẫu thuật: Bệnh viện 161

Tên công trình: Bệnh viện 161 Tên hạng mục: Công trình sạch phòng cung ứng, phòng phẫu thuật Cấp độ sạch: 100.000 Kết cấu bảo vệ: Panel mạ kẽm Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa...

Công trình phòng phẫu thuật: Bệnh viện Chân Ái

Tên công trình: Bệnh viện Chân Ái Tên hạng mục: Phòng chờ sinh, phòng sinh VIP Cấp độ sạch: 10.000 Kết cấu bảo vệ: Panel PS Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao...

Công trình phòng phẫu thuật: Bệnh viện thành phố Hình Châu

Tên hạng mục: Phòng sạch vô trùng Cấp độ sạch: 10.000 Kết cấu bảo vệ: Panel PU Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi...