Danh mục Công trình phòng phẫu thuật

Công trình phòng phẫu thuật: Bệnh viện Phụ nữ

Tên công trình : Bệnh viện Phụ nữ Tên hạng mục : Công trình sạch phòng phẫu thuật Cấp độ sạch : 10.000 Kết cấu bảo vệ : Panel PS Đường ống...

Công trình phòng phẫu thuật: Bệnh viện 161

Tên công trình : Bệnh viện 161 Tên hạng mục : Công trình sạch phòng cung ứng, phòng phẫu thuật Cấp độ sạch : 100.000 Kết cấu bảo vệ : Panel mạ kẽm...

Công trình phòng phẫu thuật: Bệnh viện Chân Ái

Tên công trình : Bệnh viện Chân Ái Tên hạng mục : Phòng chờ sinh, phòng sinh VIP Cấp độ sạch : 10.000 Kết cấu bảo vệ : Panel PS Đường ống...

Công trình phòng phẫu thuật: Bệnh viện thành phố Hình Châu

Tên hạng mục : Phòng sạch vô trùng Cấp độ sạch : 10.000 Kết cấu bảo vệ : Panel PU Đường ống : Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết...