Phòng sạch điện tử

Phòng sạch nhà máy điện tử là gì?

Phòng sạch nhà máy điện tử là đảm bảo và duy trì được độ sạch, quá trình lọc khí ngoài các lọc sơ cấp và lọc trung cấp còn dùng lọc HEPA để khử trùng các vi sinh vật sống trong không khí đảm bảo độ trong sạch của không khí trong xưởng. Lưu lượng cấp trong phòng sạch nhà máy điện tử lớn hơn nhiều so với nhà máy thông thường, trong trường hợp thông thường, số lần trao đổi không khí là 8-10 lần/h,  trong xưởng điện tử từ 400-600 lần/h; Duy trì trạng thái áp suất dương để ngăn các chất ô nhiễm bên ngoài xâm nhập vào khu vực sạch, ác xưởng thông thường coi trọng điều này

Đặc điểm chính của phòng sạch điện tử là loại  ngăn sạch bụi bẩn, Con người và đồ vật đều là đối tượng gây ra ô nhiễm. Trước khi bước vào phòng sạch người và vật đều phải qua Buồng tắm khí Airshower để loại bỏ các bụi ô nhiễm trên người và vật. Tránh đưa các chất ô nhiêm vào khu vực phòng sạch làm ảnh hưởng đến hiệu quả lọc của phòng sạch

Ảnh: Phòng sạch nhà máy điện tử

Phòng sạch điện tử và nhà máy thông thường quản lý vận hành khác nhau điểm gì?

1. Tùy theo mức độ sạch của môi trường, thường xuyên thay thế các bộ lọc khí hiệu suất sơ cấp và trung cấp. Khoảng thời gian thay thế của bộ lọc trung cấp thường là 3-6 tháng và khoảng thời gian thay thế và làm sạch sơ cấp ở đầu cấp khí tươi là khoảng 30 ngày.


2. Kiểm tra áp suất của các phòng sạch thường xuyên (3 ~ 6 tháng) Thông thường, áp suất dương trong khu vực sạch phải lớn hơn 10pa, nếu không, bạn phải kiểm tra xem bộ lọc sơ cấp và lọc trung cấp có bị tắc không, thay thế và kiểm tra xem quạt gió có hoạt động bình thường không.


3. Sử dụng máy đếm hạt bụi để đo tiểu phân thường xuyên (thường từ 3 ~ 6 tháng) Nếu không đạt các thông số kỹ thuật, có thể điều chỉnh các van khí điều chỉnh trên ống cấp khí và hồi khí để điều chỉnh lượng khí cấp và kiểm soát lượng khí hồi. Cho đến khi độ sạch trong nhà đạt thông số kỹ thuật.


4. Nói chung, khoảng 1 năm để thay bộ lọc HEPA một lần,. Khi thay thế, chú ý hướng mũi tên (chỉ vào hướng luồng gió) trên lọc HEPA hướng xuống.

 

Phòng sạch nhà máy điện tử khắt khe hơn nhiều so với phân xưởng thông thường về phương pháp lọc khí, lưu lượng cấp khí, áp suất khí, và quản lý nhân sự vật phẩm ra vào.