Danh mục Công trình cấp 100.000

Công trình cho sx thực phẩm cấp 100.000: Công ty Khang Chi Vị

Tên công trình: Công ty TNHH Thực phẩm Khang Chi Vị, Vũ Hán Tên hạng mục: Phân xưởng sản xuất thuốc đồ uống, phòng đóng chai Cấp độ sạch: 100.000 (có thể đạt cấp 1000 ở từng khu vực nhỏ) Thông số làm...

Công trình cho sx thuốc cấp 100.000

Tên hạng mục: Phân xưởng sản xuất thuốc tổng hợp Cấp độ sạch: 10.000, 100.000 Thông số làm sạch: 3.500.000 ≥ số lượng bụi cho phép lớn nhất/m3 ≥ 20.000; số vi khuẩn lơ lửng/m3 ≤ 500, số vi khuẩn lắng xuống/đĩa...