Danh mục Công trình cấp 100.000

Công trình cho sx thực phẩm cấp 100.000: Công ty Khang Chi Vị

Tên công trình : Công ty TNHH Thực phẩm Khang Chi Vị, Vũ Hán Tên hạng mục : Phân xưởng sản xuất thuốc đồ uống, phòng đóng chai Cấp độ sạch : 100.000 (có...

Công trình cho sx thuốc cấp 100.000

Tên hạng mục : Phân xưởng sản xuất thuốc tổng hợp Cấp độ sạch : 10.000, 100.000 Thông số làm sạch : 3.500.000 ≥ số lượng bụi cho phép lớn nhất/m3 ≥ 20.000; số...