Công trình cho sx thuốc cấp 100.000

Tên hạng mục: Phân xưởng sản xuất thuốc tổng hợp
Cấp độ sạch: 10.000, 100.000
Thông số làm sạch: 3.500.000 ≥ số lượng bụi cho phép lớn nhất/m3 ≥ 20.000; số vi khuẩn lơ lửng/m3 ≤ 500, số vi khuẩn lắng xuống/đĩa thí nghiệm ≤ 10
Kết cấu bảo vệ: Panel PS
Đường ống: Tổ hợp máy làm sạch điều hoà không khí kiểu nước lạnh, ống cấp gió, ống hồi gió, ống thoát gió, gió mới
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, bộ phận nước sạch, buồng tắm gió, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió