Danh mục Tài liệu, kiến thức về GMP

Tài liệu và kiến thức về GMP dược phẩm

Tài liệu GPs, tham khảo tại các website cơ quan, tổ chức quốc tế

  Tài liệu GPs tham khảo, tải về tại các trang của Tổ chức nước ngoài: Tổ chức y tế thế giới (WHO) Cục quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) Hệ thống hợp tác thanh tra dược phẩm (PICS) The International Conference...

Tài liệu GPs, văn bản pháp quy tham khảo tại các website cơ quan, tổ chức trong nước

  Các liên kết hữu ích để tải tài liệu hoặc tham khảo từ các website trong nước:  Tập hợp các liên kết có thể tham khảo, tải tài liệu liên quan đến các thực hành tốt: GMP, GLP, GSP, GDP, GPP,...