Tài liệu GPs, văn bản pháp quy tham khảo tại các website cơ quan, tổ chức trong nước

 

Các liên kết hữu ích để tải tài liệu hoặc tham khảo từ các website trong nước: 

Tập hợp các liên kết có thể tham khảo, tải tài liệu liên quan đến các thực hành tốt: GMP, GLP, GSP, GDP, GPP, GACP,... đăng tải và lưu trữ trên các trang của Cơ quan, tổ chức trong nước như: Bộ Y tế, Cục quản lý dược, Cục thú Y, Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược,...Tập hợp các liên kết có thể tham khảo, tải tài liệu liên quan đến các thực hành tốt: GMP, GLP, GSP, GDP, GPP, GACP,... đăng tải và lưu trữ trên các trang của Cơ quan, tổ chức trong nước như: Bộ Y tế, Cục quản lý dược, Cục thú Y, Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược,...

Tài liệu tại trang tin điện tử của Bộ Y tế

Tài liệu tại trang tin điện tử của Cục quản lý dược

Tài liệu tại trang tin điện tử của Cục Thú Y

Tài liệu tại trang tin điện tử của Hiệp Hội sản xuất kinh doanh Dược