Danh mục Công trình phòng thí nghiệm

Công trình phòng thí nghiệm: Học viện Công nghiệp Vũ Hán

Tên công trình: Phòng thí nghiệm Học viện công nghiệp Vũ Hán Tên hạng mục: Phòng sạch cho trung tâm nghiên cứu tài nguyên sinh vật, mẫu sinh vật Cấp độ sạch: 100.000 Kết cấu bảo vệ: Panel PU Đường ống: Tấm mạ kẽm,...

Công trình phòng thí nghiệm: Bệnh viện Đồng Tế

Tên công trình: Bệnh viện Đồng Tế, Vũ Hán Tên hạng mục: Phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu tài nguyên sinh vật, mẫu sinh vật Cấp độ sạch: 100.000 (có thể đạt cấp 1000 ở từng khu vực nhỏ) Thông số làm...

Công trình phòng thí nghiệm: Học viện Cảnh sát Hồ Bắc

Tên công trình: Học viện Cảnh sát Hồ Bắc Tên hạng mục: Phòng thí nghiệm DNA Cấp độ sạch: 10.000 Kết cấu bảo vệ: Panel Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp,...