Danh mục Công trình phòng thí nghiệm

Công trình phòng thí nghiệm: Học viện Công nghiệp Vũ Hán

Tên công trình : Phòng thí nghiệm Học viện công nghiệp Vũ Hán Tên hạng mục : Phòng sạch cho trung tâm nghiên cứu tài nguyên sinh vật, mẫu sinh vật Cấp độ sạch...

Công trình phòng thí nghiệm: Bệnh viện Đồng Tế

Tên công trình : Bệnh viện Đồng Tế, Vũ Hán Tên hạng mục : Phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu tài nguyên sinh vật, mẫu sinh vật Cấp độ sạch : 100.000 (có...

Công trình phòng thí nghiệm: Học viện Cảnh sát Hồ Bắc

Tên công trình : Học viện Cảnh sát Hồ Bắc Tên hạng mục : Phòng thí nghiệm DNA Cấp độ sạch : 10.000 Kết cấu bảo vệ : Panel Đường ống :...