Công trình phòng thí nghiệm: Bệnh viện Đồng Tế

Tên công trình: Bệnh viện Đồng Tế, Vũ Hán
Tên hạng mục: Phòng thí nghiệm Trung tâm nghiên cứu tài nguyên sinh vật, mẫu sinh vật
Cấp độ sạch: 100.000 (có thể đạt cấp 1000 ở từng khu vực nhỏ)
Thông số làm sạch: 3.500.000 ≥ số lượng bụi cho phép lớn nhất/m3 ≥ 20.000; số vi khuẩn lơ lửng/m3 ≤ 500, số vi khuẩn lắng xuống/đĩa thí nghiệm ≤ 10
Kết cấu bảo vệ: Panet PU, ô xít Magie
Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn PVC
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, buồng tắm gió, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió