Công trình phòng thí nghiệm: Học viện Công nghiệp Vũ Hán

Tên công trình: Phòng thí nghiệm Học viện công nghiệp Vũ Hán
Tên hạng mục: Phòng sạch cho trung tâm nghiên cứu tài nguyên sinh vật, mẫu sinh vật
Cấp độ sạch: 100.000
Kết cấu bảo vệ: Panel PU
Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió