Danh mục Dự án

Hanvet dẫn đầu về sản xuất thuốc thú y

05/03/2019 16:48 Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, lập nghiệp với số vốn từ 500 USD và 33 người, đến nay đội ngũ Hanvet đã có 600 người, vận hành, quản lý 12 dây chuyền sản xuất hiện...

Dược phẩm Merap tham gia đại chiến thuốc nhỏ mắt

04/03/2019 17:37 Vào cuối thập niên 90, Công ty Rohto Mentholatum chính thức đặt chân vào Việt Nam, bắt đầu quãng thời gian làm mưa làm gió thị trường nước nhỏ mắt Việt Nam. Khi đó, các loại thuốc nhỏ mắt...