Danh mục Dự án

Nguyễn Kim đang nắm giữ 33,7% hay 51,1% vốn điều lệ của Ladophar?

10/09/2019 12:34 Theo công bố ngày 7/05/2019, NKID đã mua hơn 1,36 triệu LDP, nâng tỷ lệ sở hữu của NKID tại Ladophar từ 33,7% lên 51,1%. Nhưng theo BCTC soát xét của Ladophar,...

Hanvet dẫn đầu về sản xuất thuốc thú y

05/03/2019 16:48 Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, lập nghiệp với số vốn từ 500 USD và 33 người, đến nay đội ngũ Hanvet đã có 600 người, vận hành, quản...

Dược phẩm Merap tham gia đại chiến thuốc nhỏ mắt

04/03/2019 17:37 Vào cuối thập niên 90, Công ty Rohto Mentholatum chính thức đặt chân vào Việt Nam, bắt đầu quãng thời gian làm mưa làm gió thị trường nước nhỏ mắt Việt Nam....