Danh mục Case studies

 Kiến thức |  Case studies  Album ảnh 

 

Phòng sạch cho chế biến và đóng gói thực phẩm

Địa điểm : Compton, California, Hoa Kỳ Dự án : Phòng sạch đáp ứng tiêu chuẩn của USDA trong việc trộn và đóng gói ...

Phòng sạch cho sản xuất thiết bị y tế

Địa điểm : Winston-Salem, North Carolina, Hoa Kỳ Dự án : 2.000 m² phòng sạch cho sản xuất thiết bị y tế Sản...

Phòng sạch cho bao bì thiết bị y tế

Địa điểm : thành phố Clearwater, Florida, Hoa Kỳ Dự án : Phòng sạch cho bao bì thiết bị Sản phẩm...