Danh mục Case studies

 Kiến thức |  Case studies  Album ảnh 

 

Phòng sạch cho chế biến và đóng gói thực phẩm

Địa điểm: Compton, California, Hoa Kỳ Dự án: Phòng sạch đáp ứng tiêu chuẩn của USDA trong việc trộn và đóng gói Sản phẩm: Hệ thống tường PM458 XTRA  Đơn vị thực hiện: PortaFab Kết quả nhận được Kiểm soát chất lượng Tuân thủ USDA Cải thiện năng suất Chủ đầu tư Felbro...

Phòng sạch cho sản xuất thiết bị y tế

Địa điểm: Winston-Salem, North Carolina, Hoa Kỳ Dự án: 2.000 m² phòng sạch cho sản xuất thiết bị y tế Sản phẩm: Hệ thống tường PM458 XTRA Đơn vị thực hiện: PortaFab Kết quả nhận được Đạt được mức sạch và chất lượng không khí đạt...

Phòng sạch cho bao bì thiết bị y tế

Địa điểm: thành phố Clearwater, Florida, Hoa Kỳ Dự án: Phòng sạch cho bao bì thiết bị Sản phẩm: Panel Sê-ri 300 với Khung nhôm Anodized FRP (Nhựa gia cường sợi thủy tinh) Đơn vị thực hiện: PortaFab Kết quả nhận được Cấp độ sạch...