Danh mục Tin triển lãm

Thông tin các triển lãm sắp diễn ra

Bỏ đống rác bao quanh thành phố, đối mặt khói với bụi mù mịt

Ngày diễn ra hội chợ Từ ngày 10/06/2015 đến ngày 12/10/2015 Triển lãm tại thành phố ...

“Sạch” để thở, “sạch” để hưởng an toàn

Ngày diễn ra triển lãm Từ ngày 10/06/2015 đến 12/06/2015 Triển lãm tại thành phố ...

Triển lãm lần thứ 20 nghành phòng sạch tại Trung quốc

Ngày diễn ra triển lãm Từ ngày 30/03/2015 đến ngày 01/04/2015 Triển lãm tại thành phố ...

Triển lãm lần thứ 20 nghành môi trường, không khí sạch quốc tế Trung quốc

Ngày diễn ra triển lãm Từ ngày 30/03/2015 đến ngày 01/04/2015 Triển lãm tại thành...

Triển lãm lần thứ 20 ngành dược-mỹ phẩm Quốc tế -Trung Quốc

Ngày diễn ra triển lãm Từ ngày 17/11/2015 đến ngày 20/11/2015 Hội chợ tại thành phố ...