Triển lãm lần thứ 20 nghành môi trường, không khí sạch quốc tế Trung quốc

Ngày diễn ra triển lãm

Từ ngày 30/03/2015 đến ngày 01/04/2015

Triển lãm tại thành phố

Thượng Hải

Địa chỉ triển lãm

Triển lãm thế giới tại Thượng Hải, (số 1099 đường Quốc triển quận Phổ Đông Tân – Thành phố Thượng Hải, gần thư viện nghệ thuật Trung Hoa)

Tên triển lãm

Triển lãm thế giới tại Thượng Hải

Đơn vị tổ chức

Hội doanh nghiệp  môi trường phòng sạch trong nhà -Thượng Hải