Triển lãm lần thứ 20 nghành phòng sạch tại Trung quốc

Ngày diễn ra triển lãm

Từ ngày 30/03/2015 đến ngày 01/04/2015

Triển lãm tại thành phố

Thượng Hải

Đia chỉ triển lãm

Triển lãm thế giới Thượng Hải ( số 1099 đường Quốc triển quận Phổ Đông Tân – Thành phố Thượng

Hải, gần thư viện nghệ thuật Trung Hoa)

Tên triển lãm

Triển lãm thế giới Thượng Hải

Đơn vị tổ chức

Công ty TNHH triển lãm quốc tế Bo Hua - Thượng Hải