“Sạch” để thở, “sạch” để hưởng an toàn

Ngày diễn ra triển lãm

Từ ngày 10/06/2015 đến 12/06/2015

Triển lãm tại thành phố

Thượng Hải

Địa chỉ triển lãm

Trung tâm triển lãm quốc tế  (Thượng Hải)

Tên triển lãm

Trung tâm triển lãm quốc gia

Đơn vị tổ chức

Công ty TNHH triển lãm Horacio Thượng Hải