Bỏ đống rác bao quanh thành phố, đối mặt khói với bụi mù mịt

Ngày diễn ra hội chợ

Từ ngày 10/06/2015 đến ngày 12/10/2015

Triển lãm tại thành phố

Thượng Hải

Địa chỉ triển lãm

Trung tâm triển lãm quốc gia (Thượng Hải)

Tên triển lãm

Trung tâm triển lãm quốc gia

Đơn vị tổ chức

Công ty TNHH triển lãm Horacio Thượng Hải