Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội

Tọa đàm GMP EU 2018 Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội Tọa đàm GMP EU 2018 tại Hà Nội

Đón tiếp đại biểu tham dự Tọa đàm

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch Traphaco và PGS.TS Lê Văn Truyền chụp ảnh kỷ niệm

PGS.TS Lê Văn Truyền phát biểu tại Tọa đàm

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Chuyên gia GMP đến từ châu Âu Mr. Jiri Moninec

2 diễn giả thảo luận

Chuyên gia giải đáp thắc mắc về GMP EU

Chụp ảnh kỷ niệm