Công trình cho sx thực phẩm: Công ty Đức Viêm

Tên hạng mục: Công trình sạch không bụi cho chế biến thực phẩm
Cấp độ sạch: 100.000
Kết cấu bảo vệ: Panel PS
Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox , tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió, buồng tắm gió