Công trình thiết bị y tế: Công ty Đồng Tế

Tên công trình: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật MDS Đồng Tế, Vũ Hán
Tên hạng mục: Phân xưởng sạch sản xuất thuốc tiêu độc
Cấp độ sạch: 100.000
Kết cấu bảo vệ: Panel PU
Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, bộ phận nước sạch, buồng tắm gió, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió