Công trình thực phẩm chức năng: Công ty Trường Sinh Thụ

Tên công trình: Công ty TNHH Thực phẩm chức năng Trường sinh thụ, thành phố An Lục
Tên hạng mục: Phòng sạch thực phẩm chức năng
Cấp độ sạch: 10.000
Kết cấu bảo vệ: Panel PS
Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió, buồng tắm gió

Tin tức liên quan