Cung cấp thiết bị xưởng sản xuất -Dược phẩm Bắc Ninh

Cung cấp thiết bị xưởng sản xuất -Dược phẩm Bắc Ninh Cung cấp thiết bị xưởng sản xuất -Dược phẩm Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Dược phẩm Bắc Ninh

Thời gian: 2016

Địa điểm: Bắc Ninh

Dịch vụ: Cung cấp thiết bị lắp đặt xưởng sản xuất GMP WHO