Download tài liệu GMP EU

         

Tài liệu được ban hành bởi Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA)

                                        Loại file
         Annex 1: Sản xuất thuốc vô trùng (bản eng)   PDF
        Annex 2: Sản xuất thuốc sinh học cho con người (bản eng)   PDF
        Annex 3: Sản xuất thuốc có phòng xạ (bản eng)   PDF
        Annex 4: Sản xuất thuốc thú y khác thuốc thú y miễn dịch (bản eng)   PDF
        Annex 5: Sản xuất thuốc thú y miễn dịch (bản eng)   PDF
        Annex 6: Sản xuất khí y tế đầy đủ (bản eng)   PDF
        Annex 7: Sản xuất thuốc thảo dược (bản eng)   PDF
        Annex 8: Lấy mẫu nguyên liệu và vật liệu đóng gói (bản eng)   PDF
        Annex 9: Sản xuất chất lỏng, kem và thuốc mỡ (bản eng)   PDF
        Annex 10: Chế phẩm điều chỉnh liều lượng khí hít phải (bản eng)   PDF
        Annex 11: Hệ thống máy tính đầy đủ (bản eng)   PDF
        Annex 12: Sử dụng bức xạ ion hóa trong sản xuất thuốc (bản eng)   PDF
        Annex 13: Sản phẩm thuốc nghiên cứu (bản eng)   PDF
        Annex 14: Sản phẩm có nguồn gốc từ máu người (bản eng)   PDF
        Annex 15: Chất lượng và chứng nhận (bản eng)   PDF
        Annex 16: Chứng nhận một QP và lô sản phẩm hàng loạt (bản eng)   PDF
        Annex 17: Kiểm tra thực tế và công bố thông số (bản eng)   PDF
        Annex 19: Mẫu tham chiếu và lưu trữ (bản eng)   PDF