Lĩnh vực hoạt đông

CÔNG TRÌNH PHÒNG SẠCH

         Thiết kế và thi công nhà máy dược phẩm, thực phẩm, điện tử theo tiêu chuẩn GMP

         - Thiết kế và thi công phòng mổ, phòng vô trùng

         - Thiết kế và thi công phòng thí nghiệm an toàn sinh vật, phòng thí nghiệm sạch.

         - Kinh doanh các thiết bị phòng thí nghiệm, phòng sạch, y dược

         - Cung cấp và thi công các sản phẩm sơn Epoxy

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN

         - Thiết bị xử lý nước sạch RO.

         - Dây truyền sản xuất nước tinh khiết.

         - Dây truyền triết rót tự động nước tinh khiết.

         - Dây truyền tự động đóng chai, thùng nước tinh khiết.

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM

         - Điều hòa phòng sạch, kho lạnh, điều hòa trung tâm.

         - Thiết kế và lắp đặt điều hòa phòng sạch, kho lạnh, điều hòa trung tâm.