Nhà máy sản xuất vắc xin - Dược phẩm Hanvet

Nhà máy sản xuất vắc xin - Dược phẩm Hanvet Nhà máy sản xuất vắc xin - Dược phẩm Hanvet Nhà máy sản xuất vắc xin - Dược phẩm Hanvet Kỹ sư LuoPeng - thiết kế công trình Nhà máy sản xuất vắc xin - Dược phẩm Hanvet

Chủ đầu tư: Dược phẩm Hanvet

Thời gian: 2016

Địa điểm: Hưng Yên

Dịch vụ: 

  • Tư vấn, thiết kế, thi công nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP WHO
  • Cung cấp lắp đặt thiết bị