Phân xưởng sản xuất thuốc - Dược phẩm Minh Dân

Phân xưởng sản xuất thuốc - Dược phẩm Minh Dân Phân xưởng sản xuất thuốc - Dược phẩm Minh Dân Phân xưởng sản xuất thuốc - Dược phẩm Minh Dân

Tên hạng mục: Phân xưởng sản xuất thuốc

Chủ đầu tư: Dược phẩm Minh Dân

Địa điểm: Lô E2, đường N4, KCN Hoà Xá, TP Nam Định

Cấp độ sạch: 100.000

Kết cấu bảo vệ: Panel PS, PU

Đường ống: Thiết bị làm sạch tổ  hợp điều hoà kiểu nước lạnh, ống cấp gió, ống hồi gió, ống thoát gió.

Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại

Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy

Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, bộ phận nước sạch, buồng tắm gió, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, thiết bị thông gió.