Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang - Công ty Lai Phúc Đặc

Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang - Công ty Lai Phúc Đặc Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang - Công ty Lai Phúc Đặc Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang - Công ty Lai Phúc Đặc Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang - Công ty Lai Phúc Đặc Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang - Công ty Lai Phúc Đặc Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang - Công ty Lai Phúc Đặc Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang - Công ty Lai Phúc Đặc

Tên hạng mục: Phân xưởng sản xuất thuốc dạng viên nang mềm, dạng bột và dạng rắn

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật sinh học Lai Phúc Đặc, Hồ Bắc
Cấp độ sạch: 100.000
Thông số làm sạch: 3.500.000 ≥ số lượng bụi cho phép lớn nhất/m3 ≥ 20.000; số vi khuẩn lơ lửng/m3 ≤ 500, số vi khuẩn lắng xuống/đĩa thí nghiệm ≤ 10
Kết cấu bảo vệ: Panel rock wool
Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn PVC
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, bộ phận nước sạch, buồng tắm gió, tù truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, thiết bị thông gió