Phân xưởng sản xuất đồ uống, đóng chai - Thực phẩm Khang Chi Vị

Phân xưởng sản xuất đồ uống, đóng chai - Thực phẩm Khang Chi Vị Phân xưởng sản xuất đồ uống, đóng chai - Thực phẩm Khang Chi Vị Phân xưởng sản xuất đồ uống, đóng chai - Thực phẩm Khang Chi Vị Phân xưởng sản xuất đồ uống, đóng chai - Thực phẩm Khang Chi Vị

Tên hạng mục: Phân xưởng sản xuất đồ uống, phòng đóng chai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thực phẩm Khang Chi Vị, Vũ Hán

Cấp độ sạch: 100.000 (có thể đạt cấp 1000 ở từng khu vực nhỏ)

Thông số làm sạch: 3.500.000 ≥ số lượng bụi cho phép lớn nhất/m3 ≥20.000; số vi khuẩn lơ lửng/m3 ≤ 500, số vi khuẩn lắng xuống/đĩa thí nghiệm ≤10

Kết cấu bảo vệ: Panel bọt

Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió

Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại

Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn PVC

Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox, tủ điều hòa không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió, buồng tắm gió