Phân xưởng sản xuất thuốc thú y

Phân xưởng sản xuất thuốc thú y Phân xưởng sản xuất thuốc thú y Phân xưởng sản xuất thuốc thú y

Tên hạng mục: Phân xưởng sản xuất thuốc thú y

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư liên doanh Việt Anh

Địa điểm: Khu Công nghiệp Liên Phư­ơng, Th­ường Tín, Hà Nội

Cấp độ sạch: 100.000

Kết cấu bảo vệ: Panel PS, PU

Đường ống: Thiết bị làm sạch tổ  hợp điều hoà kiểu nước lạnh, ống cấp gió, ống hồi gió, ống thoát gió.

Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại

Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy

Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, bộ phận nước sạch, buồng tắm gió, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, thiết bị thông gió.