Phòng kiểm nghiệm - Dược phẩm Hoa Việt

Phòng kiểm nghiệm - Dược phẩm Hoa Việt Phòng kiểm nghiệm - Dược phẩm Hoa Việt

Tên hạng mục: Phòng kiểm nghiệm

Chủ đầu tư: Dược phẩm Hoa Việt

Địa điểm: Lô C9, KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Hà Nam

Cấp độ sạch: 100.000

Kết cấu bảo vệ: Panel PS

Đường ống: Ông Inox, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió

Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại

Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy

Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió, buồng tắm gió