Phòng sạch cho sản xuất thiết bị điện tử - Công ty Phú Cường

Phòng sạch cho sản xuất thiết bị điện tử - Công ty Phú Cường Phòng sạch cho sản xuất thiết bị điện tử - Công ty Phú Cường

Tên hạng mục: Phòng sạch cho sản xuất thiết bị điện tử

Chủ đầu tư: Công ty Phú Cường
Cấp độ sạch: 10000
Kết cấu bảo vệ: Panel
Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox , tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió, buồng tắm gió