Phòng sạch cho sx điện tử cấp 10.000 - Công ty Hoa Công, Vũ Hán

Phòng sạch cho sx điện tử cấp 10.000 - Công ty Hoa Công, Vũ Hán Phòng sạch cho sx điện tử cấp 10.000 - Công ty Hoa Công, Vũ Hán Phòng sạch cho sx điện tử cấp 10.000 - Công ty Hoa Công, Vũ Hán Phòng sạch cho sx điện tử cấp 10.000 - Công ty Hoa Công, Vũ Hán

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật tranh ảnh Hoa Công, Vũ Hán
Tên hạng mục: Phân xưởng không bụi
Cấp độ sạch: 10.000
Thông số làm sạch: 3.500.000 ≥ số lượng bụi cho phép lớn nhất/m3 ≥ 20.000; số vi khuẩn lơ lửng/m3 ≤ 500, số vi khuẩn lắng xuống/đĩa thí nghiệm ≤ 10
Kết cấu bảo vệ: Panel bọt
Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn polystyrene
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió, buồng tắm gió