Phòng sạch không bụi điện tử cấp 100 - Đại học Hoa Trung, Vũ Hán

Phòng sạch không bụi điện tử cấp 100 - Đại học Hoa Trung, Vũ Hán Phòng sạch không bụi điện tử cấp 100 - Đại học Hoa Trung, Vũ Hán Phòng sạch không bụi điện tử cấp 100 - Đại học Hoa Trung, Vũ Hán

Chủ đầu tư: Đại học khoa học kỹ thuật Hoa Trung, Vũ Hán

Tên hạng mục: Công trình sạch không bụi điện tử

Cấp độ sạch: 100

Tham số làm sạch: 3500 ≥ Số bụi cho phép lớn nhất/m3 ≥ 0, Số vi khuẩn lơ lửng/m3 ≤ 5, Số vi khuẩn lắng xuống ≤

Kết cấu bảo vệ: Panel bọt

Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió

Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại

Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn PVC

Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió, buồng tắm gió