Phòng sạch sản xuất mỹ phẩm - Mỹ phẩm Liên Sáng, Vũ Hán

Phòng sạch sản xuất mỹ phẩm - Mỹ phẩm Liên Sáng, Vũ Hán Phòng sạch sản xuất mỹ phẩm - Mỹ phẩm Liên Sáng, Vũ Hán

Chủ đầu tư: Công ty Mỹ phẩm Liên Sáng, Vũ Hán
Tên hạng mục: Phòng sạch sản xuất mỹ phẩm
Cấp độ sạch: 300.000
Kết cấu bảo vệ: Panel bọt
Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao cấp, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió
Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại
Tổ chức mặt sàn: Mặt sàn epoxy
Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, bộ phận nước sạch, buồng tắm gió, tủ truyền inox, tủ điều hoà không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió