Phòng sạch sản xuất thuốc - Công ty Kim Ưng

Phòng sạch sản xuất thuốc - Công ty Kim Ưng Phòng sạch sản xuất thuốc - Công ty Kim Ưng Phòng sạch sản xuất thuốc - Công ty Kim Ưng Phòng sạch sản xuất thuốc - Công ty Kim Ưng Phòng sạch sản xuất thuốc - Công ty Kim Ưng Phòng sạch sản xuất thuốc - Công ty Kim Ưng Phòng sạch sản xuất thuốc - Công ty Kim Ưng Phòng sạch sản xuất thuốc - Công ty Kim Ưng

Tên hạng mục: Phòng sạch cho sản xuất thuốc

Chủ đầu tư: Công ty Kim Ưng, TQ

Cấp độ sạch: 100.000

Kết cấu bảo vệ: Panel PS

Đường ống: Tấm mạ kẽm, van điện chống cháy, van điều tiết lượng gió, cửa cấp gió cao nhất, thiết bị lọc cao cấp, cửa hồi gió

Bộ phận điện khí: Tủ phân phối điện chiếu sáng, đèn sạch, đèn tử ngoại

Tổ chức mặt sàn: Mặt Sàn epoxy

Các bộ phận làm sạch khác: Bộ phận cấp nước, tủ truyền inox, tủ điều hòa không khí sạch kiểu tổ hợp, quạt thông gió, buồng tắm gió